Aflevering:
Vores åbningstid er hver dag fra kl. 07.30 til 16.00. Aflevering
skal ske senest kl 9.00, da vi starter dagens pædagogiske aktiviteter med sangleg. Da Guldæblet lukker klokken 16 er det vigtigt ,I kommer klokken 15.50 så I kan nå at komme ud af døren på en rolig og rar måde for alle.

02

Håndtryk
Både barn og forælder starter og slutter dagen med et håndtryk med pædagogen, for at vise barnet at nu siger det farvel til far/mor og personalet tager over.

Det er en dejlig måde at starte dagen på .

Legetøj
Legetøj m
å ikke medbringes hjemmefra. og legetøj fra Guldæblet må heller ikke tages med hjem, her er alt i naturen legetøj for børnene.

Påklædning
Tøjet skal være praktisk anvendeligt. Det vil sige at barnet skal være påklædt således at det kan lege, løbe og klatre frit uden at noget generer, eller er til fare for barnet.

16En anden side af påklædningen er hvilke signaler barnet udsender via sit tøj. Har man en actionhelt på sin trøje så er der nogen børn der opfører  sig som den action helt, har man en prinsessekjole på opfører man sig sådan eller en fodboldspiller i fodboldtøj.

Vi ser hellere at vi har børn med deres helt egen person – en Maria, en Selma, en William eller en Mads.

Et stort motiv på fronten af blusen er svær at abstrahere fra blandt børn. De fokuserer på motivet og er derfor mindre i øjenkontakt.

Børnene skal ikke have neglelak eller smykker på i børnehave

Skiftetøj
Barnet har sin egen kurv, hvori der er alt hvad der behøves alt efter årstiden. Denne kurv kommer hjem ,hver weekend og skal tjekkes og gennemgås. Vi er ude hele året rundt og det er ubehageligt, hvis kurvens indhold ikke passer til vejret. Når man starter får i udleveret en udførlig tøjliste.

17

Vi har ikke lånetøj, så det er vigtigt at skiftetøj og overtøj er opdateret så vi kan klæde barnet ordentligt på. Forældre vil blive ringet op, hvis vi ikke kan løse opgaven.

 

 

 Venteliste:
For at et barn kan blive optaget på ventelisten, vil vi gerne hilse på jer og jeres barn/børn.

Ring venligst på 46 78 23 69 og aftal et besøg.

 For ikke at tage for meget tid fra de børn der går her,vil besøget varer højst en halv time.

 Hvis I er interesseret, får I en indmeldelses blanket ,som I kan udfylde på stedet eller sende pr. post .( dette er på grund af den nye persondata lov.)Der skal der indbetales 200 kroner til Støtteforeningen; Merkur Bank 8401 1117 243 for at stå på ventelisten .

 Når et barn starter i Børnehuset betales et opstarts gebyr på 1500 kroner, til støtteforeningen, et en gangs beløb, – se beskrivelse af støtteforeningen. Betales til konto nummer Merkur bank 8401 1117 243.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til den 1.eller 15. i måneden. 

Pris:
Prisen i 2019 er for et vuggestuebarn; 3600 kroner i 11 måneder og for et børnehavebarn 2450 kroner. Juli er betalingsfri, da vi har lukket. Prisen er inklusiv mad og bleer.

De ovenfor oplyste takster er gældende for forældre og børn bosiddende i Roskilde kommune. For forældre i andre kommuner beregnes taksten i forhold til hjemkommunen, og så må de ovenstående takster kun betragtes som vejledende.

Børnehave- og vuggestuebetalingen opkræves af og gennem kommunen efter kommunens regelsæt, dog kan det være anderledes for børn der ikke bor i Roskilde Kommune

Støtteforening
Dette er en forening der er til for at støtte børnehaven økonomisk i forbindelse med arbejdsdage og evt. fester. Støtteforeningen har en bestyrelse, men det er alle forældre der bidrager med arbejdsopgaver som bliver administreret og uddelegeret af bestyrelsen. Alle forældre med børn i Guldæblet er medlemmer af Støtteforeningen.

Forældresamtaler
Der bliver holdt individuelle forældresamtaler en gang årligt. Derudover kan der, hvis det ønskes, altid aftales tid til samtaler .

Ferielukket
Hele juli (betalingsfri), efterårsferie uge 42, 3 dage op til påske, mellem jul og nytår, vinterferie uge 8, fredag efter Kr. Himmelfart samt Grundlovsdag 5. juni.

ForældredeltagelseStand12
Guldæblet har to hyggelige arbejdsdage á ca. 6 timer. Her hjælper alle forældre med til at holde hus og have i god stand samt fx bygge nyt til børnene. Første lørdag i september holdes der høstmarked med boder og café, hvor alle familier også deltager i arbejdet på selve dagen. Påske-, sommer-, lanterne- og julefesten er de fester, hvor forældrene er inviteret.

Forældrene deltager derudover i en rengøringsturnus som udgør 1-2 rengørings uger årligt.

Forældremøde
Forældre, der vælger Guldæblet har gjort et særligst kvalitativt valg på deres barn/børns vegne og dette indebærer at forældrene støtter op omkring vores daglige arbejde.

Det betyder også deltagelse i 2-3 årlige forældremøder, hvor vi informerer om børnenes hverdag og evt. inviterer foredragsholdere.

Lærerplan

LÆREPLAN 2016/2017