Evaluering

Den nye dagtilbudslov kræver at vi evaluerer pædagogisk praksis mindst hver 2. år

Den nuværende læreplan der ligger på hjemmesiden er ved at blive opdateret og bliver i løbet af næste år lagt på hjemmesiden.

I de nye læreplaner vil der løbende blive analyseret og systematisk reflekteret over sammenhænge mellem lærings miljø og børnenes trivsel og udvikling .Så det pædagogiske læringsmiljø bedst muligt understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Et eksempel.

Vi har om efteråret en 5-6 års klub ,hvor de store gør nogle ting sammen og alene i denne gruppe.

De  spiser sammen udenfor i alt slags vejr , de syr og laver kreative projekter. De går på længere ture  og får i det hele taget en oplevelse af at være de store i børnehaven, der snart skal i skole.

Det giver anledning til nogle gode snakke og vi kan se de vokser af de

Målet er at de bliver selvhjulpne, at de bliver skole parate, at de selv kan bidrage med noget socialt i en gruppe.