Evaluering

Den nye dagtilbudslov kræver, at vi evaluerer pædagogisk praksis mindst hver 2. år

De nuværende læreplaner for 2020 kan læses her.

Du kan læse “Pædagogisk tilsyn i Børnehuset Guldæblet 19. november 2020” her.

I de nye læreplaner vil der løbende blive analyseret og systematisk reflekteret over sammenhænge mellem læringsmiljø og børnenes trivsel og udvikling. Formålet er, at det pædagogiske læringsmiljø bedst muligt understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Et eksempel: Vi har om efteråret en 5-6 års klub, hvor de store børn gør nogle ting sammen og er alene i denne gruppe.

De spiser sammen udenfor i al slags vejr, de syr og laver kreative projekter. De går på længere ture og får i det hele taget en oplevelse af at være de store i børnehaven, der snart skal i skole.

Det giver anledning til nogle gode snakke, og vi kan se, de vokser af det.

Målet er, at de bliver selvhjulpne og skoleparate, samt at de selv kan bidrage med noget socialt i en gruppe.