Evaluering

Den nye dagtilbudslov kræver at vi evaluerer pædagogisk praksis mindst hver 2. år

De nuværende læreplaner for 2020 kan læses her 

Du kan læse “Pædagogisk tilsyn i Børnehuset Guldæblet 5. november 2019” her

I de nye læreplaner vil der løbende blive analyseret og systematisk reflekteret over sammenhænge mellem læringsmiljø og børnenes trivsel og udvikling .Så det pædagogiske læringsmiljø bedst muligt understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Et eksempel.

Vi har om efteråret en 5-6 års klub, hvor de store gør nogle ting sammen og alene i denne gruppe.

De  spiser sammen udenfor i alt slags vejr, de syr og laver kreative projekter. De går på længere ture  og får i det hele taget en oplevelse af at være de store i børnehaven, der snart skal i skole.

Det giver anledning til nogle gode snakke og vi kan se de vokser af det.

Målet er at de bliver selvhjulpne, at de bliver skole parate, at de selv kan bidrage med noget socialt i en gruppe.”