Venteliste:

For at et barn kan blive optaget på ventelisten, vil vi gerne hilse på jer og jeres barn/børn.

Ring venligst på 46 78 23 69 og aftal et besøg – for ikke at tage for meget tid fra de børn der går her, vil besøget vare max en halv time.

Hvis I er interesseret, får I en indmeldelses blanket, som I kan udfylde på stedet eller sende pr. post (dette er på grund af den nye persondata lov.) Der skal der indbetales 200 kroner til Støtteforeningen; Merkur Bank 8401 1117 243 for at stå på ventelisten .

Indmeldelse

Når barnet får tilbudt plads indbetales yderligere et indmeldingsgebyr på 1.500 kroner. , til støtteforeningen, et en gangs beløb, – se beskrivelse af støtteforeningen. Betales til konto nummer Merkur bank 8401 1117 243.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til den 1.eller 15. i måneden. 

Pris:

Prisen i 2020 er for et vuggestuebarn; 3600 kroner i 11 måneder og for et børnehavebarn 2450 kroner. Juli er betalingsfri, da vi har lukket. Prisen er inklusiv mad og bleer.

De ovenfor oplyste takster er gældende for forældre og børn bosiddende i Roskilde kommune. For forældre i andre kommuner beregnes taksten i forhold til hjemkommunen, og så må de ovenstående takster kun betragtes som vejledende.

Børnehave- og vuggestuebetalingen opkræves af og gennem kommunen efter kommunens regelsæt, dog kan det være anderledes for børn der ikke bor i Roskilde Kommune

Støtteforening

Dette er en forening der er til for at støtte børnehaven økonomisk i forbindelse med arbejdsdage og evt. fester. Støtteforeningen har en bestyrelse, men det er alle forældre der bidrager med arbejdsopgaver som bliver administreret og uddelegeret af bestyrelsen. Alle forældre med børn i Guldæblet er medlemmer af Støtteforeninge