Venteliste

For at et barn kan blive optaget på ventelisten, vil vi gerne hilse på jer og jeres barn/børn.

Ring venligst på 46 78 23 69 og aftal et besøg. For ikke at tage for meget tid fra de børn der går her, vil besøget vare max en halv time.

Hvis I er interesserede i at melde jeres barn ind i Børnehuset Guldæblet, får I en indmeldelsesblanket, som I kan udfylde på stedet eller sende pr. post (på grund af den nye persondatalov.)

Indmeldelse og udmeldelse

Når barnet får tilbudt plads i Børnehuset Guldæblet, forventes det, at forældre melder sig ind i Støtteforeningen, der har et indmeldingsgebyr på 1.500 kroner. Det er et engangsbeløb – se beskrivelse af støtteforeningen. 

Udmeldelse skal ske skriftligt med to måneders varsel til den 1.eller 15. i måneden. 

Pris

Prisen i 2021 er for et vuggestuebarn 3875 kroner i 11 måneder og for et børnehavebarn 2506 kroner. Juli er betalingsfri, da vi har lukket. Prisen er inklusiv mad og bleer.

De ovenfor oplyste takster er gældende for forældre og børn bosiddende i Roskilde kommune. For forældre i andre kommuner beregnes taksten i forhold til hjemkommunen, og så må de ovenstående takster kun betragtes som vejledende.

Børnehave- og vuggestuebetalingen opkræves af og gennem kommunen efter kommunens regelsæt. Dog kan det være anderledes for børn, der ikke bor i Roskilde Kommune

Støtteforening

Støtteforeningens formål er at støtte børnehaven i forbindelse med arbejdsdage, høstfest og lignende. Støtteforeningen har en bestyrelse, men det er alle forældre til børn i børnehuset, der bidrager med at løse arbejdsopgaver, som bliver administreret og uddelegeret af støtteforeningens bestyrelse. For at styrke fællesskabet og sammenholdet i Børnehuset Guldæblet, forventes forældre til børn i børnehuset at være medlemmer af Støtteforeningen og bidrage til deres aktiviteter.