Praktisk i det daglige

Aflevering


Vores åbningstid er mandag til fredag fra kl. 07.30 til 16.00. Børnene skal være afleveret hos os senest kl. 9.00, da vi starter dagens pædagogiske aktiviteter med sangleg. Guldæblet lukker klokken 16, så det er vigtigt, I kommer senest ti minutter før, så I kan nå at komme ud af døren på en rolig og rar måde for alle.

Håndtryk


Både barn og forælder begynder og slutter dagen med et håndtryk med pædagogen, for at vise barnet, at nu siger hun eller han farvel til far eller mor, og personalet tager over.

Det er en dejlig måde at starte eller slutte dagen på.

Legetøj


Legetøj må ikke komme med hjemmefra til børnehuset, og legetøj fra Guldæblet må heller ikke tages med hjem. Her er alt i naturen legetøj for børnene.

Påklædning


Tøjet skal være praktisk anvendeligt. Det vil sige, at barnet skal være klædt på, så det kan lege, løbe og klatre frit, uden at noget generer eller er til fare for barnet.


En anden side af påklædningen er, hvilke signaler barnet udsender via sit tøj. Har man enaction-helt på sin trøje, er der nogle børn, der opfører sig som den action-helt, og har man eksempelvis en prinsessekjole på, opfører man sig sådan – eller en fodboldspiller i fodboldtøj.


Vi ser hellere, at vi har børn med deres helt egen person – en Maria, en Selma, en William eller en Mads.

Et stort motiv på fronten af blusen er svær atabstrahere fra blandt børn. De fokuserer på motivet og er derfor mindre i øjenkontakt.


Børneneskal heller ikke have neglelak eller smykker på i børnehave

Skiftetøj


Barnet har sin egen kurv, hvor der skal være alt, hvad der behøves alt efter årstiden. Denne kurv kommer hjem hver weekend og skal tjekkes og gennemgås. Vi er ude hele året rundt, og det er ubehageligt, hvis kurvens indhold ikke passer til vejret. Når et barn begynder her i børnehuset, får forældrene udleveret en udførlig tøjliste, så ingen er i tvivl.


Vi har ikke lånetøj, så det er vigtigt, at skiftetøj og overtøj er opdateret, så vi kan klæde barnet ordentligt på. Forældre vil blive ringet op, hvis vi ikke kan løse opgaven.

Indmeldelse og ventelister

Venteliste


For at et barn kan blive optaget på ventelisten, vil vi gerne hilse på jer og jeres barn/børn.

Ring venligst på 46 78 23 69 og aftal et besøg. For ikke at tage for meget tid fra de børn der går her, vil besøget vare max en halv time.

Hvis I er interesserede i at melde jeres barn ind i Børnehuset Guldæblet, får I en indmeldelsesblanket, som I kan udfylde på stedet eller sende pr. post (på grund af den nye persondatalov.)

Indmeldelse og udmeldelse


Når barnet får tilbudt plads i Børnehuset Guldæblet, forventes det, at forældre melder sig ind i Støtteforeningen, der har et indmeldingsgebyr på 1.500 kroner. Det er et engangsbeløb – se beskrivelse af støtteforeningen.


Udmeldelse skal ske skriftligt med to måneders varsel til den 1.eller 15. i måneden.

Pris


Prisen i 2024 er for et vuggestuebarn 4575 kroner i 11 måneder og for et børnehavebarn 2820 kroner. Juli er betalingsfri, da vi har lukket. Prisen er inklusiv mad og bleer.

De ovenfor oplyste takster er gældende for forældre og børn bosiddende i Roskilde kommune. For forældre i andre kommuner beregnes taksten i forhold til hjemkommunen, og så må de ovenstående takster kun betragtes som vejledende.


Børnehave- og vuggestuebetalingen opkræves af og gennem kommunen efter kommunens regelsæt. Dog kan det være anderledes for børn, der ikke bor i Roskilde Kommune

Støtteforening


Støtteforeningens formål er at støtte børnehaven i forbindelse med arbejdsdage, høstfest og lignende. Støtteforeningen har en bestyrelse, men det er alle forældre til børn i børnehuset, der bidrager med at løse arbejdsopgaver, som bliver administreret og uddelegeret af støtteforeningens bestyrelse. For at styrke fællesskabet og sammenholdet i Børnehuset Guldæblet, forventes forældre til børn i børnehuset at være medlemmer af Støtteforening en og bidrage til deres aktiviteter.